HOMOSEXUALITA

     O mužskej homosexualite svedčí ako vyobrazenia, tak aj texty; na homosexualitu žien možno usudzovať z oficiálnych a / alebo rituálnych vyobrazení a výjavov zo života paní domu. Prenáša agresiu do zvieracieho sveta. Sexuálna agresia medzi dvoma býkmi ; metaforické znázornenie agresívneho homosexuálneho správania medzi mužmi.

     Mužská homosexualita nebola vítaná, ale pristupovalo sa k nej benevolentne a zdá sa, že bola dosť rozšírená. Postoj spoločnosti k homosexualite vidíme dobre na prípade sporov SUTECHa HORa: prvý z nich sa chváli svojou agresivitou a nikto mu nič nevyčíta, zatiaľ čo druhý je obeťou a predmetom všeobecného opovrhnutia. Tento postoj zrejme odráža niekdajšie sexuálne poníženie porazeného nepriateľa. Homosexualita síce nebola považovaná za trestný čin, avšak nebola ani nijako vítaným javom. Homosexuálne znásilnenie bolo prostriedkom degradácie obete, kedy bolo dotknutému vnútené postavenie ženy. A tak keď zhýralý boh SUTECH zneužil svojho synovca, neuspokojil len vlastný chtiac, ale vystavil HORa ponižujúcemu, zlému zážitku: potom SUTECH povedal HORovi: "Poďme do môjho domu, bude hostina, pobavíme sa." "Rád, rád," odvetil HOR. Bavili sa, veselili, a keď nadišla noc, spoločne si ľahli na prichystanom lôžku. SUTECH vyčkával, až HOR tvrdo zaspí, a potom vsunul onú vec HORovi medzi stehnami. Ale HOR si vložil medzi stehnami dlaň a SUTECHovo semeno do nej zachytil.*

* Úryvok z príbehu o HORovi a SETHovi, datovaného do Novej ríše.

     Podrobný príbeh - Prefíkaný podvodník SUTECH sa zmierením naoko súhlasil a pozval hORa do svojho domu na hostinu. Keď večer pokročil, chcel sa SUTECH HORa homosexuálne zmocniť. HOR sa však, bez toho to SUTECH tuší, jeho útoku vyhne sa rukami medzi stehnami SUTECHovo semeno zachytí. HOR to prezradí ESETe, ktorá sa vydesí, ako náhle k nej vystrie ruku plnú semena. Očividne pokladá synovu ruku za nečistú, a tak mu ju utne a odhojí do močiara. Svojimi kúzlami potom HORovi obstará ruku novú. Potom príde s nápadom, ako obrátiť SUTECHov úskok proti nemu samému. Pomocou vonné masti vzruší HORov falus a jeho semeno uloží do džbánu. Ide do záhrady a natrie semenom hlávky šalátu, SUTECHove obľúbené rastliny. Čoskoro prichádza SUTECH a zrovna ony postriekané hlávky sníva. Potom chce zosmiešniť HORa pred ostatnými bohmi, a tak pred súdom vyhlási, že HOR pokoril tým, že sa ho homosexuálne zmocnil. Bohovia potom vyjadrujú HORovi svoje opovrhnutie a upluvují si pred ním. HOR však odpovie smiechom a na oplátku obviní SUTECHa z klamstva. Navrhne, nech je povolané semeno ich oboch, aby sa odhalilo, kde sa ktoré nachádzajú. THOTH, s rukou položenou na HORovi, volá SUTECHovo semeno, nech vystúpi, stane sa tak, semeno však nevystúpi z HORa, ale z mokradí. THOTH potom vyvolá semeno HORovo a to sa vynorí ako slnečný kotúč zo SUTECHovej hlavy. Touto oplzlou udalosťou je SUTECH ponížený a HOR očistený.

     Kemetická morálka - Epizóda sa SUTECHovým ​​homosexuálnym útokom na HORa akoby ukazuje SUTECH v zlom svetle, hoci cieľom bolo kompromitovať HORa. Keby sa SUTECH ku skutku sám priznal, pomohlo by mu to vyhrať jeho spor. Kemeťčania chápali tento príbeh ako poučenie o ponižujúcom zaobchádzaní s porazeným nepriateľom. Keď teda HORova semeno prehovorilo zo SUTECHa, stal sa SUTECH terčom verejného posmechu a bol považovaný za porazeného. Kniha mŕtvych z obdobia Novej ríše tvrdia, že homosexualita je nezákonná, ale z predchádzajúcich textov vyplýva, že homosexuálne vzťahy neboli považované za nemorálne, ak boli praktizované so vzájomným súhlasom.

     Khnumhotep a Niankhkhnum - Boli kemetickí kráľovskí úradníci a sú presvedčení byť prvý zaznamenaný pár rovnakého pohlavia v histórii. Navrhovaná homosexuálna povaha Khnumhotep a Niankhkhnum bola komentovaným populárnej tlače, a myšlienka sa zdá (čiastočne) vychádzaj z vyobrazenia dvoch mužov stojacich, nos k nosu a objímať. Niankhkhnum manželka, líčená v hodovnej scéne, bola takmer úplne vymazaná v dávnych dobách a v iných obrázkov Khnumhotep zastáva pozíciu obvykle určený pre ženu. Ich oficiálne tituly boli "dozorcovia manikúry paláca kráľa". Spojenie týchto dvoch mužov v rovnakej hrobke dá vysvetliť ich blízky vzťah: boli bratia. Jedným z návrhov je, že oni boli dvojníci, ale nie je tam žiadny skutočný dôkaz pre toto. Viac nedávny návrh je, že sa spojili dvojčatá. Iní sa domnievajú, že bol homosexuál vzťah, aj keď to nezdá pravdepodobné vzhľadom k tomu, ich ženy a deti sú zobrazené pravidelne v hrobe.

     Keď ATUM objíma svojho syna Senusret I., dáva najavo len otcovskú náklonnosť, ktorá má zjednať uznanie kráľovho božského pôvodu. Boh PTAH objíma rukami, ktoré práve vybral zo svojej schránky, ktoré sa podobá puzdre na múmie, kráľa, svojho syna, ktorý zdvíha paži v ochraniteľskom geste náklonnosti a podopiera či hladí šiji boha. Priblíženie tvárí pripomína "bozkávanie nosom". Celý výjav je poznačený určitou dvoznačností.

     Gesto, ktoré zbližuje tak úzko a energicky Senusret I. s bohom PTAHom, signalizuje určitú dvoznačnost ich vzťahu, ktorú jasne vidíme na obraze ukazujúceho Achnatona a jeho nástupca Smenchkareho. Tento výjav, ktorý nesprevádza žiadny text, predstavuje problém. Niektorí bádatelia sa domnievajú, že ide o Ahcnatona a Nefertiti, iní tvrdia, že sa jedná o kacírskeho kráľa a jeho efemérneho nástupcu Smenchkareho, ktorý podľa všetkého koncom amarnského obdobia vystriedal Nefertiti. Druhá hypotéza vyzerá celkom pravdepodobne už preto, že ATON predkladá znak života pred tvárou oboch partnerov. Vyobrazenie by potom bolo prejavom homosexuality, ktorá by tu mala zrejme rituálnu povahu.Tiež u prostých smrteľníkov je milostná náklonnosť medzi dvoma mužmi znázorňovaná podľa kódexu erotických gest, ktoré sme už rozoberali. Tu je veľmi dokonale uplatnený kódex milostných gest z "hrobky dvoch priateľov" - naozaj veľmi blízkych.

     Náhodný archeologický nález nám poskytol cenný kúsok literatúry o mužskej homosexualite. Jeden palácový služobník si všimol, že kráľ Neferkarem vychádzal v noci úplne sám zo svojich komnát na prechádzku. Služobník, pudený zvedavosťou, diskrétne nasledoval Jeho Veličenstvo a k svojom prekvapeniu zistil, že kráľ odchádzal do príbytku svojho generála Sisene. O tri hodiny neskôr faraón vyšiel a neistým krokom sa vrátil späť do paláca. Divadlo sa opakovalo niekoľko nocí po sebe a prípad sa čoskoro rozniesol; vznikol poriadny škandál! Už múdry Ptahhotep (naučenie 32) radil: "Nesúlož so zženštilým adolescent, veď vieš, že sa tak staviaš na prekážku vody, ktorú má na srdci (jeho semene)... nikdy (už) nebudeš schopný utíšiť, čo má v bruchu! Nedovoľ, aby strávil noc tak, že bude robiť, čo je zakázané, a tak sa upokojí, klame svoju žiadosť... "

     Dokumentov o homosexualite, mužskej aj ženskej, pomerne pribúda od ptolemaiovského obdobia, čo nás nemôže prekvapiť. Ak môžeme veriť Klementovi Alexandrijskému, boli tieto praktiky obzvlášť známe v Alexandrii. Rozšírené boli však po celej zemi: dokonca v Amonovho tébskom chráme bol objavený nápis z 2. storočia pred n. l., vyjadrujúce sa obzvlášť urážlivo o istom Ptolemeovi. Tento nemrav doznal takéhoto rozšírenia, že na istého úradníka bola podaná žaloba, že sa nevenuje svojej práci, nechá sa všade sprevádzať svojím mladým amantom, ktorého zahŕňa hmotnými darmi a bozkami, dokonca aj na verejnosti.

     Mužská sexuálna obojetnosť bola ostatne podľa všetkého tak rozšírená, že dokonca v manželských zmluvách bola manželovi ukladaná v tomto smere obmedzení. Napríklad vo zmluve z roku 92 pred n. l. (Papyrus Tebtinis I., 104) sa upresňuje, že budúci manžel je povinný nielen v bohatej miere prispievať k uspokojovaniu potrieb svojej manželky, ale že tiež neprivedie do domu ani súložnice, ani mladého miláčika (paidikon), aby počas života svojej manželky Apollonnie nemal deti s inou ženou; že spoločný domov manželov neopustí, Apolóniu nevyhodí, nebude jej nadávať a nebude s ňou zle zaobchádzať. Tento výpočet nepotrebuje komentár.

     Alexander Veľký bol homosexuál? Je takmer isté, že v jednom alebo vo viacerých obdobiach (možno v ranej dospelosti i v dospievaní) mala ich láska aj fyzickú podobu. Pokusy, ktoré sa ich vzťah snaží zbaviť akéhokoľvek tieňa podozrenia z homosexuality, sú rozhodne veľmi zavádzajúce. Homosexuálne vzťahy ako také neniesli žiadne stigma a homosexuálne a heterosexuálne skúsenosti neboli z emocionálneho ani spoločenského hľadiska považované za nič nezlučiteľného. Neexistuje dôkaz, že by bol Alexander impotentný alebo že by dával prednosť homosexualite. Oženil sa niekoľkokrát. Skutočnosti by teda skôr zodpovedalo tvrdenie, že Alexander sa sexu s opačným pohlavím z väčšej časti sám vzdal a oddával sa mu hlavne z politických dôvodov alebo kvôli plodeniu detí. V obrázkovej snímke Alexander Veľký (vľavo) a jeho milenec Hefaistion.

     Sodomie čiže análny styk, homo - aj heterosexuálny, je zmieňovaný v Turínskom erotickom papyruse. Ten istý termín niekedy označuje zoofília, pohlavný styk medzi človekom a zvieratami.

     Nadávky, z ktorých častí má tú najsurovejšiu sexuálnu konotáciu, boli v kurze vo všetkých krajinách a vo všetkých dobách. Vo faraónskych období jej vyššej spoločenskej vrstvy pravdepodobne neužívali, ale medzi ľudom a... vo svete bohov bolo matání tých najhorších oplzlostí obvyklé - a to už v čase pyramíd. Hemetej, doslova "muž-žena", bol homosexuál, "gay", "buzerant"; oproti tomu muž bez odvahy, alebo sexuálne ochabnutý, bol označovaný ako "eunuch" alebo "eunúcha" sechetej.

    Vzhľadom k tolerovaniu homosexuálnych zvyklostí existovala pravdepodobne aj mužská prostitúcia, ale texty pred ptolemaiovským obdobím na túto tému mlčia. Avšak možno predpokladať, že tieto praktiky boli prevádzkované už skôr. Nástup Ptolemaiovcov a vznik gréckej vládnucej vrstvy zmenil v krajine zvyklosti aj tomto ohľade.

     Erotická pomôcka - Nosil snáď faraón pod svojou suknicou puzdro na falus, ako bola "karnata". Znázornené je v hrobke vysokého úradníka z obdobia Strednej ríše. Bolo zrejme vyrobené z kože a pomocou šnúrky alebo opasku pretiahnutých v priestranných otvoroch sa mohlo prirábať k pásu.

     Mrzačenie pohlavných orgánov - Chirurgické spisy sa o mužskej obriezke kuriózne nezmieňujú, od Starej ríše sa však objavuje na niekoľkých vyobrazeniach. Tento zákrok, vykonávaný v dospievaní, nebol pravdepodobne pokladaný za zákrok lekársky, ale za iniciačný rituál, ktorý bol rozšírený medzi národmi Afriky, Blízkeho východu a medzi židovskou populáciou.

Výjav s obriezkou, ktorú na adolescent vykonáva kňaz, a nie lekári, čo ukazuje, že ide o rituálne akt. "Bubliny" texte sprevádzajúci výjav nás poučujú, že operáciu vykonával kňaz majúci na starosti zadusí a že svojmu asistentovi hovoril: "Drž ho pevne! Nech nám neomodlí!" Je zrejmé, že sa nepoužívala anestézie, ktorá by napokon bola v rozpore s inicičním charakterom operácie. Podstatou obriezky je odstránenie predkožky. Operácia je bolestivá, na sexuálnu aktivitu muža však nemá vplyv. V každom prípade však znamená zásah do jeho psychiky. Obriezka sa v Kemete a v niekoľkých ďalších afrických krajinách aj na Blízkom východe praktizuje dodnes.

     O lesbizmu sa žiadne záznamy nezachovali, výnimkou je len drobná zmienka v ženskom snári: "Ak sa zdá jej o styku so ženou, potom sa dočká zlých koncov." Nie je jasné, či nedostatok správ svedčí o bezvýhradnom prijatí, či naopak o odmietnutí ženskej homosexuality. Snár pre ženy spomína celý rad erotických snov. Mnohé z nich sa týkajú sodome, ktorá očividne nie je považovaná za trestný čin, aj keď ju bezpochyby možno označiť za mravný spustnutosti.

     Dve malé nahé amarnnské princezné, ktoré sú ozdobené iba šperky, si dávajú navzájom najavo nežnú náklonnosť. Tieto dve malé amarnské princezné si vymieňajú nežnosti v kútiku svojho apartmánu, možno sa jedná o obyčajnú detskú náklonnosť, však  sú už obklopené atmosférou háremu.