ANCH A SPERMIA

     Ako hieroglyf označuje tento znak síce "život", ale ako symbol naznačuje boží "večný život". Na kemetických chrámových maľbách býva vyobrazený boh držiaci faraónovi pred nosom práve takúto slučku života. Inde motív kultovej očisty, kedy sa nad faraónom vznáša stĺpec vody, opäť v podobe slučky života; jedná sa o motív podobný biblickému "vdýchnutiu života". Preto a pre svoj ​​krížový tvar sa znak ANCH dostal aj do koptskej-kresťanskej symboliky.

Kde však hľadať jeho pôvod? Nemeckí kemetológovia zastávajú nezmyselnú teóriu, podľa ktorej bol tento znak zložený z troch spoluhlások pôvodne odvodený od "pásku sandálov". Ako pásik sandálov súvisí s kemetickým symbolom života však zrejme tušia len spomenutí odborníci, a možno ani oni nie. Znak je možný najranejším zobrazením mužských spermií.

Kemetický boh CHNUM s býčou hlavou je v mytológii pokladaný za tvorcu detských tiel, ktorý symbolicky formuje na hrnčiarskom kruhu a až potom je vo spermiu vkladá do matkinho lona. Keď sa nad touto mytologickou tradíciou trochu zamyslíme, spoznáme v nej medicínsku presnú správu o oplodnení v skúmavke. Britskí biológovia uskutočnili v roku 1977 to isté, ako prví oplodnili vajíčko mimo matkinho tela a o rok neskôr priviedli na svet malú Angličanku, prvého dieťaťa zo skúmavky. Rovnaký postup však uplatnil boh CHNUM už pred tisíc rokmi. Jeho prívlastok znel "tvorca, ktorý oživuje" a už v pradávnych dobách sa vyznal vo vlastnostiach spermií. V kemetickej Knihe mŕtvych sa dozvedáme, že spermie "sú milióny".

Tým je myslený prirodzený počet spermií? Mužské spermie označovali Kemeťania slovom MET. Víťazom pretekov, ktorých sa zúčastňuje až 500 miliónov konkurentov, je jediná spermia, ktorá najrýchlejšie urazí vzdialenosť 7,5 centimetra, prenikne do vajíčka a oplodní je. Muž skutočne dokáže pri jedinom výronu semena vylúčiť až 500 miliónov spermií. Len niekoľko tisíc sa ich ale dostane do blízkosti ženského vajcovodu a iba jediná prenikne do vajíčka a oplodní je. Toto všetko zrejme vedeli už Kemeťania.

Ako mohli poznať tvar spermie, ktorá nie je voľným okom viditeľná? Menovite poznáme viac ako sto kňazských lekárov, ktorí boli strážcovia tradičných tajomstiev. Jeden z nich, nazývaný Imhotep, preslávil liečebnými metódami, ktoré ľudia pokladali za kúzla. Imhotep bol povolaný na dvor faraóna Nebka, aby zachránil život kráľovnej. Lekár a veľkňaz Imhotep založil pred viac ako 4500 rokov vedný odbor, ktorý v modernej dobe poznáme relatívne krátko - bakteriológia. My sme však najprv museli roku 1618 vynájsť mikroskop, ktorým sme po prvýkrát uvideli baktérie a mohli proti nim začať bojovať. Mal múdry Imhotep k ​​dispozícii mikroskop, ktorým mohol sledovať nepatrné baktérie? Kemeťania skutočne už pred mnohými tisíckami rokmi poznali a používali optické šošovkové prístroje, ktorých optiku vyrábali prevažne z horských kryštálov. Pozorovali nimi vesmír a hviezdy, ale tiež im slúžili na sledovanie mikroskosmu.

Tieto veľmi skoré poznatky sú vysvetlením jednej scény znázornené v chráme faraóna Ramesse VI. Jedná sa o zobrazení jednotlivých spermií. Na obrázku vidíme pozemské stvorenie človeka, pričom v ľavej časti je zrejmá postava sa stoporeným údom. Z údu vychádza postavička v ľudskej podobe, sprevádzaná spermií. Až z tejto kresby sa vyvinul symbol ANCH ako znak "života". Vidíme tiež znak INEDŽ, ktoré sa tiež píše vo forme kríža podobného hieroglyfu a ktoré zatiaľ kemetológia nedokážu zaradiť. Slovo označuje "formu božej energie" ako kríž v determinatívnom NYNY. Profesor Christian Jacq tvrdí: "NYNY je magická formula, ktorej ESET prebudila svojho manželského brata USIRa zo smrti k novému životu." Bola to teda "božia múdrosť" prístupná iba vybranému okruhu ľudí.