AKTUALITY

     Vítame vás na stránke nie len pre stúpencov kemetického (staroegyptského) náboženstva ale aj čitateľov, ktorých zaujíma o existencii a faktoch z tejto mŕtvej civilizácie.

Ďalšie články sa postupne pridajú.

 

     "Autori Biblie nachádzali inšpirácie v starobylej zemi Kemet (v starovekom Egypte) na rieke Níl. Do Biblie sa prevzali mnohé kemetické múdrosti a príbehy. Záleží na Vás, či vnímate alebo nie vážne tieto fakty, verte, že kresťanské písma v sebe skrývajú veľa kemetických odkazov, ktoré nás mnoho tisíc rokov nemohli presvedčiť. Vďaka bádateľom, archeológom a stúpencom ľudia smerujú k oživeniu, zachovaniu a pokroku náboženského smeru kemetizmu." - Dallo

 

Akýsi neviditeľný duch KA nám dôverne šepká: "Človeče, neboj sa, život pokračuje."

HERU

     Boh v podobe sokola, boh Slnka, neba a svetla, dedič pozemského panstva boha USIR a božský vládca Kemeta. Je jedným z najvýznamnejších a najstarších bohov Kemeta, zároveň aj jedným z najzložitejších. Niet pochýb, že pod jeho menom sa skrýva celý rad pôvodne samostatných bohov, ale nemálo sa od seba aj odlišujú. HERU bol pravdepodobne prvý boh, ktorý sa vyvinul z boha miestnych kultov na boha uctievaného v celom Kemete. 

Od začiatku bol zbožšteným sokolom, vtákom, ktorý lieta podľa kemetických skúseností najrýchlejšie a najvyššie, ktorý sa vie bleskurýchlo vzniesť k Slnku a zmiznúť v jeho žiare, ktorý je silný a nebezpečný dravec. Podľa predstáv Kemeťanov sokol v žiare Slnka nielen zmizol, ale priam so Slnkom splynul. Javí sa im preto ako jedna z foriem Slnka, ako samo Slnko, a teda aj ako jeho boh. Ako Slnko a jeho boh je pre Kemeťanov darcom svetla, a teda aj bohom svetla, a keďže Slnko je na nebi i vládne nebu, stal sa aj bohom neba. Vzhľadom na to všetko a navyše vzhľadom na silu a obratnosť, s ktorou sa sokol vie zmocniť vyhliadnutej koristi, stal sa HERU zároveň bohom kemetických vládcov, ktorí sa potom vyhlásili za jeho pozemské vtelenie. Z toho nutne vyplývalo, že je i bohom ich panstva, teda Kemeta. A keďže kemetickým vládcom mal byť podriadený celý svet, a pretože nebo obopína celý svet, a pretože Slnko osvetľuje celý svet atď., je bohom celého sveta.

Jeho prvé meno značí HERU vládnuci obidvom očiam a druhé meno HERU obidvoch očí, pričom pod očami sa to rozumejú nebeské telesá Slnko a Mesiac. V tejto súvislosti sa mýty a legendy zmieňujú aj o bohu SETCH, jeho strýkovi, ktorý je bohom Zeme a tmy. HERU a SETCH sa dostali do sporu, ktorý bol výrazom odvekého boja medzi svetlom a tmou. Ako boh Slnka sa HERU volá HERUACHETEJ „HER nad horizontom“. Považuje sa za stelesnenie Slnka na jeho každodennej púti od východného obzoru k západnému, a navyše aj za jednu z foriem boha Slnka RA. Podľa Textov pyramíd je i za RAvho syna. Obidvaja títo bohovia čoskoro splynuli a zjednodušene povedať, že HERU získal pri tomto splynutí RAove vlastnosti a RA zas HERUove tituly. Nakoniec sa z nich vytvoril jediný boh RA-HERUACHETEJ, ktorý patrí medzi najvznešenejších a najuctievanejších v celom Kemete. Okrem toho sa teší úcte aj ako zosobnenie vychádzajúceho Slnka HERUEMACHET „HER v krajine svetla“. Je aj názov sochy, pôvodne zvanej ŠESEPANCH, čiže Veľkej sfingy na pyramídovom poli pri Gíze.

HERU je manželom bohyne HETHER, ktorá sídlila v chráme v neďalekom Tentore, dnešnej Dendere a raz do roka ju tam na 14 dní navštevoval. Má s ňou dvoch synov IHEJ, boha hry na sistrum, t.j. hrkálku z kovových tyčí a zvončekov; a HERUSEMATAUI, doslova „HER, čo spája Obidve krajiny“, ten je dosť záhadnou osobnosťou. Z mýtov o RAovi HERUovu matku nepoznáme, no v mýtoch o HETHER sa mu pripisoval boh USIR za otca, takže jeho najčastejšie uvádzaní rodičia sú však USIR ASET. Okrem týchto potomkov majú ďalších štyroch synov neznámej matky: AMSET, HAPI, KEBEHSENUF a DUAMUTEF. Sú bohmi štyroch svetových strán a ochrancami telesných pozostatkov zomretých. Podľa mýtu a s ním spojených predstáv je HERU „desiatym členom“ Devätora bohov uctievaných v Iunu, dnešnom Heliopolise. Zakladateľom iunuského Devätora je boh ITEM.